ÖZET BİLDİRİ YÜKLEME

Başvuru Formu'nu İndirin

 

 ÖZET[1]

 

Bildiri Başlığı (Times New Roman, 14 pt, Kalın, Cümle Düzeni)

Bildiri Başlığı İngilizce (Times New Roman, 12 pt, İtalik, Cümle Düzeni)

Yazar Adı Soyadı 1                                                                                                       

Kurum Adı, mail1@mail.com , Orcid

 

Yazar Adı Soyadı 2                                                                                                       

Kurum Adı, mail2@mail.com, Orcid

 

ÖZET

Buraya özet metni gelecektir. Bildiri özetleri 150-300 kelime arasında olmalıdır. Çok kısa ve çok uzun bildiri özetleri hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan elenecektir. Gönderilen bildiri özetlerinin akademik olarak özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış/sunulmamış ve yayımlanmak/sunulmak üzere başka bir dergiye ya da etkinliğe gönderilmemiş olması gerekmektedir. Özet bildirilerde çalışmanın amacı, sorunsalı, önemi, yöntemi ve bulguları verilmeli, bilimsel dil ve üslup gözetilmelidir. Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Bu bölüm Times New Roman, 12 pt, Normal Cümle Düzeni ile yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar, Kelime, Anahtar, Kelime,

 

ABSTRACT

This is where the summary text will appear. The length of an abstract should be between 150 and 300 words. Abstracts that are too short or too long will be rejected without being evaluated by a referee. Abstracts must be academically original, have never been published or presented elsewhere, and have not been submitted for publication or presentation to another journal or event. The goal, problem, importance, method, and findings of the study should all be stated in abstract papers, and scientific language and style should be followed. It's important to pay attention to Turkish spelling rules. The font for this section should be Times New Roman, 12 pt, Regular Sentence.

 

Keywords: Keywords, Keywords

 

[1] Şablonu doldurduktan sonra dosya adını sorumlu yazar adı_soyadı yaparak dosyanın word ve pdf sürümünü    

diyarbakirkongresi2023@dicle.edu.tr adresi veya Özet bildiri Yükleme bölümü üzerinden gönderiniz.

Please send your abstracts (in word and pdf) to  diyarbakirkongresi2023@dicle.edu.tr

 

 

Maximum upload file size: 12 MB