BAŞVURU BİLGİLERİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

 • Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatları ile ele almalıdır.
 • Özetler 150- 200 kelime olarak yazılmalıdır.
 • Başvuru formundaki özetin sonuna 5 anahtar kelime eklenmelidir.
 • Bildiri sunmak isteyen katılımcılar başvurularını diyabakirkongresi2023@dicle.edu.tr e-posta adresine yapacaktır. Tebliğ özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla
  bilgilendirme yapılacaktır.
 • Başvurular ekte sunulan başvuru formuna göre yapılmalıdır.
 • Gönderilen özetler 12 punto, Times New Roman yazım karakterinde 1,5 aralıkla
  yazılmalıdır.
 • Bildiride sunulan görüşlerin ve kaynakların sorumluluğu bildiri yazarı/yazarlarına aittir.
  Bildiri çok yazarlı olabilir, başvuru formunda diğer yazar isimleri ve iletişim bilgileri mutlaka belirtilmelidir.
 • Çok yazarlı bildirilerde “İletişim Yazarı” süreçler konusunda diğer yazarları bilgilendirmekle sorumludur.
 • Bildiri tam metinlerinin sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi
  gerekmektedir.
 • Katılımcılar ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır.
 • Bildiri sahibi katılımcıların konaklamaları Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 • Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.
 • “Bildiri özetleri bilim kurulunca değerlendirilecektir.